Stödyttring för utvisningshotad Lovisafamilj

Lovisa stad uttrycker sitt stöd för den Lovisafamilj med irakisk bakgrund som hotas av utvisning.

Vi vill å Lovisa stads vägnar uttrycka vårt stöd för den Lovisafamilj med irakisk bakgrund som hotas av utvisning och samtidigt tacka stadens invånare för visad medmänsklighet.

Mer än 3 500 människor kring Lovisa har på endast ett par dygn slutit upp kring att motsätta sig utvisningen av en familj med sju barn, varav fem redan talar finska och de tre yngsta är födda i Finland.

Det är fint att se en sådan humanism. I Lovisa finns en bra gemenskap och det är glädjande att så många engagerar sig när det gäller tryggheten och välbefinnandet för en lokal familj. Denna familj ryms och har livsinnehåll i Lovisa.

Vi riktar vår förhoppning till att ansvariga beslutsfattare och myndigheter ännu en gång kunde försäkra sig om att alla aspekter är beaktade, inklusive hur denna familj starkt har rotat sig i Lovisa och lever i vår gemensamma vardag.

Otto Andersson, stadsfullmäktiges ordförande
Janne Lepola, stadsfullmäktiges 1. viceordförande
Keijo Tähtinen, stadsfullmäktiges 2. viceordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, stadsstyrelsens ordförande
Arja Isotalo, stadsstyrelsens 1. vice ordförande
Juha Karvonen, stadsstyrelsens 2. vice ordförande
Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör