Störning i Affärsverket Lovisa Vattens dejourtelefon korrigerad

EDIT 13.6.2024: Störningen korrigerad. Jourtelefonens nummer syns igen hos mottagaren av samtalet.

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Samtalen från Affärsverket Lovisa Vattens dejourtelefon kommer från ett okänt nummer för tillfället.

Vi försöker lösa problemet så fort som möjligt.