Supersommaren i Lovisa gav stadsdirektören företagarnas staty Tahto   

Lovisa Företagare rf har belönat Lovisa stads stadsdirektör Jan D. Oker-Blom med företagarnas staty Tahto. Den viktigaste grunden för belönandet är Bostadsmässan som ordnades i Lovisa i somras och Sveriges kronprinsessa Victorias och hennes följes besök i Lovisa, vilka tillsammans gav staden mer positiv publicitet än några andra evenemang i stadens historia.

”Under Bostadsmässan besökte flera hundratals journalister Lovisa och de gjorde tusentals positiva inlägg i tidningar, televisionen, radion och sociala medier. Anskaffningen av en motsvarande positiv mediesynlighet skulle uppskattningsvis ha kostat miljoner euro och den skulle inte ha varit lika uppmärksammad och trovärdig som medieinläggen var”, uppskattar ordförande för Lovisa Företagare rf Janine Henriksson-Wiberg.

”Stadsdirektör Oker-Blom hade redan under arbetsintervjun före sitt val berättat att han önskar få Bostadsmässan till Lovisa. Han lyckades också få en klar majoritet av de politiska beslutsfattarna i Lovisa bakom sitt förslag och Andelslaget Finlands Bostadsmässa övertygad om Lovisa stads förmåga att ordna mässan 2023. Trots de osäkra tiderna lyckades Bostadsmässan i Lovisa ypperligt. Lovisa fick ett nytt havsnära bostadsområde, ett stort antal mässbesökare och nationellt en ofantlig mängd positiv publicitet”, sammandrog Andreas Ögård, Lovisa Företagare rf:s nya ordförande som börjar nästa år.

Supersommaren i Lovisa kröntes av Sveriges kronprinsessa Victorias och prins Daniels Lovisabesök i september och invigningen av Victoriaplatsen i Drottningstranden. Besöket följdes utöver i lokala medier i omfattande grad även i nationella medier och i medier i Sverige.

”Din vilja hämtade Bostadsmässan till Lovisa 2023. Din vilja fick även kronprinsessan Victoria att besöka Lovisa 2023. När vilja och förmåga möts uppkommer framgångar”, konstateras det i diplomet som Lovisa Företagare överräckte till Oker-Blom. Tahtopriset överräcktes fredag 15.12.2023.

”Statyn Tahto är en uppskattad hyllning som jag värderar mycket högt. Jag ämnar placera den på en hedersplats i mitt hem. Jag vill varmt tacka företagarföreningen i Lovisa och samtidigt konstatera att äran för detta hör naturligtvis till en mycket större grupp. Det att vi fick Bostadsmässan till Lovisa och att den lyckades var summan av många delfaktorer, av vilka den viktigaste är den ypperliga gemenskapskänslan som råder i staden”, kommenterade stadsdirektör Jan D. Oker-Blom under överräckningen av statyn Tahto på fredagen.

Statyn Tahto kan fås av ett företag, en förening eller en privatperson i Lovisa, som gjort något betydande för Lovisas bästa.