Svar på enkäten om spansk skogssnigel

Svaren på enkäten om spansk skogssnigel som genomfördes under hösten har nu analyserats. Tack till alla som svarade på enkäten!

– Sammanfattningsvis kan man konstatera att man påträffar mest spanska skogssniglar i stadsdelen Nystaden, konstaterar trädgårdsmästare Riikka Taskinen. – Det som gör identifieringen svår är att arten förväxlas så lätt med gråsvart kölsnigel.

Man beslutar om eventuella åtgärder under vintern och informerar invånarna om dem under våren. I vår lönar det sig igen att aktivt följa läget för spansk skogssnigel.

– Vi vill också fortfarande uppmana till särskild försiktighet när man förflyttar plantor och mylla, påminner Taskinen till slut.