Svaren i enkäten hjälper att utveckla en fungerande skötselplan för Lovisa stads rekreationsskogar

Luminen virkistysmet kevättalvella Loviisassa. Snöig rekreationsskog på vårvintern i Lovisa.

Lovisa stad frågade invånarna efter synpunkter på det förslag till skötselplan som nyligen gjorts upp över stadens rekreationsskogar och fick bra svar.

– Jag vill tacka alla som tagit del i enkäten. Svaren är mångsidiga och belyser olika problem och oklarheter. Hoppas vi tillsammans kan utveckla en fungerande närskogsplan. Stort tack allesammans, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman.

Man kunde kommentera flera figurer genom att skicka in formuläret flera gånger. Staden fick 41 kommentarer till skötselförslagen eller andra synpunkter eller information gällande de olika figurerna. Det kom också 20 synpunkter på de allmänna skötselprinciperna. Det var inte obligatoriskt att ge sina kontaktuppgifter i enkäten men inalles hade 10 invånare gjort det. Enkäten var öppen 15.2.–16.3.2021.

Ytterligare information:

Allmänna målsättningar och skötselprinciper för rekreationsskogarna finns i ett skilt dokument som kan laddas ned här:
www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/allmanna-omraden/parker-och-gronomraden

Du kan bekanta dig med skötselförslagens webbkarta som du hittar här:
https://arcg.is/1Tv0L40

Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman
tfn 0440 555 468
mona.backman@loviisa.fi