Tack för en fin vinter – Mot våren tillsammans

Snart har vi vintern bakom oss och en gemensam vår framför oss. Infrastrukturavdelningen i Lovisa stad vill tacka alla för denna vinter. Det har varit fint att få se att så många denna vinter åkt skidor på Lovisa stads skidspår och spelat och åkt runt på isplanerna. Vi har fått se glada miner såväl på spåren som på isplanerna.

Ett varmt tack till dem som sköter Lovisa stads skidbanor och isbanor och till de idrottsföreningar och andra föreningar som är verksamma i Lovisa stad och som har gjort det möjligt för kommuninvånarna att idka vinteridrott även i tätorterna. Utan er skulle vi inte finnas.

Vårliga hälsningar

Lovisa stad

Markus Lindroos
infrastrukturchef
Centralen för näringsliv och infrastruktur
tfn 050 382 75 50