Tidtabellen för idrottshallens golvrenovering har preciserats

idrottshallen

Golvet i idrottshallen som finns i Lovisa centrum förnyas under sommaren 2024. Konkurrensutsättningen pågår nu och entreprenören väljs i början av juni. Hallen ska börja tömmas. Det är planerat att renoveringen ska börja omkring midsommar. Hela hallbyggnaden är stängd under arbetets tid. Enligt planerna skulle hallen vara i användning igen senast andra veckan i oktober.

Stadsfullmäktige beslutade i april bevilja ett investeringsanslag på 100 000 euro för förnyande av undergolvet i idrottshallen. Renoveringsbehovet förklaras närmare i beredningen av ärendet.