Tillsättande av valnämnder och valbestyrelser för presidentvalet 2024

Presidentvalets egentliga valdag är 28.1.2024 och förhandsröstningen förrättas 17–23.1.2024. Om det förrättas ett andra val (en annan omgång) i presidentvalet är valdagen 11.2.2024 och förhandsröstningen 31.1–6.2.2024.

En preliminär förhandling om tillsättande av valnämnder och valbestyrelser hålls 24.10.2023 klockan 18 på Societetshuset, (på adressen Östra Tullgatan 7, 07900 Lovisa) i stadsstyrelsens mötesrum. I mötet kan delta representanter för partierna som ställde upp kandidater i Nylands valkrets under riksdagsvalet 2023.

I förrättandet av presidentvalet iakttas vallagen (714/1998). Enligt 15 § i vallagen ska kommunstyrelsen i god tid före val tillsätta för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. Dessutom ska kommunstyrelsen tillsätta för förhandsröstning som verkställs i anstalter en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. Såväl valnämndens och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare ska i den utsträckning det är möjligt företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval (2023) ställt upp kandidater i valkretsen som kommunen hör till.