Tomas Björkroth är Lovisas nya stadsdirektör

Tomas Björkroth

Stadsfullmäktige i Lovisa stad valde filosofie magister Tomas Björkroth från Pargas till ny stadsdirektör för en period på sju år. Den nya stadsdirektören valdes genom val vid stadsfullmäktiges extra sammanträde 3.6.2024.

Valet förrättades genom omröstning med slutna sedlar. Tomas Björkroth fick på den första valomgången 21 röster, det vill säga mer än hälften av rösterna, så han blev vald till tjänsten. Övriga som fick röster vid omröstningen med slutna sedlar var Elina Amnell-Holzhäuser, 3 röster, och Inka Tikkanen, 11 röster.

Stadsfullmäktige beslutade välja politices magister Inka Tikkanen som reserv till tjänsten som stadsdirektör i det fall att Tomas Björkroth tackar nej till tjänsten.

Ett direktörsavtal ingås med stadsdirektören innan han tillträder tjänsten. Tjänsten har en prövotid på sex månader.

Önskemålet är att den nya stadsdirektören tillträder sin tjänst 1.9.2024. Femton personer sökte tjänsten som stadsdirektör i Lovisa stad inom utsatt tid 15.4.2024.

Inspelning av stadsfullmäktiges sammanträde 3.6.2024

Meddelandet har uppdaterats 4.6.2024.