Trafikeringen av Rundlinjen upphör på grund av liten användning

Trafikeringen av så kallade Rundlinjen som hör till Lovisa lokatrafik upphör. Turen körs inte längre efter 8.5.2020.

Man har beslutat att avsluta trafikeringen av Rundlinjen på grund av liten användning. Lokaltrafikens andra turer körs som vanligt.

Rundlinjen har på morgnarna trafikerat på rutten busstationen–Fredsby–Antby–Strandvägen–Brandensteinsgatan–Hästholmen. På eftermiddagarna har bussen trafikerat på samma rutt motsols.

De uppdaterade tidtabellerna för lokaltrafiken hittar du på stadens webbplats: https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/trafik/kollektivtrafik/

Kom ihåg att ta hänsyn till medresenärer och chaufförer under coronavirusepidemin och åk inte om du är sjuk.

Mer information: planeringsingenjör Suvi Peltola, tfn 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi