Tranbrunnsparken i Lovisa stad är igen i allas användning – Välkommen! 

Tranbrunnsparken i Lovisa stad är igen öppen för alla. Kantstenarna är installerade och de bringar skönhet, harmoni och användbarhet till parken.

”Installationen av kantstenar i Tranbrunnsparken framskred enligt plan. Gräsmattan och promenadvägen kantades med kantstenar, vilka hjälper till att kvarhålla parkens snygghet och gör det möjligt att använda parken mångsidigare. I planeringen kombinerades naturens skönhet och stadsmiljöns funktionalitet på ett lyckat sätt” berättar stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen (i foto).

Syftet med Tranbrunnsparkens ansiktslyft är att underlätta underhållet av parken och att öka stadsmiljöns trivsel. Parken skapar en angenämare miljö för besökarna och bänkarna erbjuder en plats för avslappning.

Med hösthälsningar

Lovisa stad


Mikko Ruotsalainen 
stadsträdgårdsmästare
tfn 044 055 54 68