Träningsklubben fortsätter i höst – du ryms ännu med!

Jumppavälineitä Gymnastikredskap

Träningsklubben fortsätter i höst! Går du i åk 7–9 eller studerar du på andra stadiet? Utövar du målinriktat och tävlar i en idrottsgren? Delta i träningsklubbens tvåspråkiga morgonträningar två gånger i veckan. Klubben leds av utbildade tränare.

Träningarna hålls på tisdag och torsdag morgnar klockan 7.30–8.15 under läsårets alla skoldagar. Träningen ordnas i någon av gymnastiksalarna i Lovisa centrum. Ni tränar styrka, spänst, snabbhet, koordination och annat som stöder alla grenar. Även tänjningar ingår i programmet.

Träningarna är ett komplement till de grenspecifika träningarna som idrottsföreningarna ordnar. Studeranden på andra stadiet kan få räkna träningarna till godo i sina studier.

Det här förbinder du dig till

Genom att ansöka om plats i träningsklubben förbinder sig eleven och studerande att delta i träningarna varje gång (undantag resa och sjukdom). För att erbjudas en plats i träningsklubben krävs att ungdomen tränar målinriktat flera gånger per vecka samt att hen har deltagit i matcher och/eller tävlingar under de senaste åren.

En förutsättning är att skolarbetet sköts. Ett förordande av tränaren ska bifogas ansökan.

Så här söker du

Ansökan bör skrivas ut och lämnas in till kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12A, 07900 Lovisa) senast 31.8.2020.

Träningsklubben ansökningsblankett (pdf)

De idrottare som antas meddelas i början av september.