Ulrika Rosendahl ny museiintendent

Kulturnämnden i Lovisa valde ny museiintendent på sitt möte den 19 september.

Till ny museiintendent valdes efter omröstning arkeolog Ulrika Rosendahl. Rosendahl jobbar för tillfället vid Helsingfors universitet.

Rosendahl ansågs vara den mest lämpliga till tjänsten på grund av sin behörighet, ansökan, arbetserfarenhet och intervju. Den andra kandidaten i den mycket jämna omröstningen (5-4) var Mia Grönstrand.

Till museiintendentens uppgifter hör bland annat utställningsverksamhet, arrangerande av olika kulturevenemang samt museipedagogik.

Tjänsten söktes av sammanlagt 26 personer, varav tio kallades till intervju. Rosendahl och Grönstrand kallades till en andra intervjuomgång.