Understöd beviljades åt idrott, ungdomar och kultur

Kultur- och fritidsnämnden beslöt om understöd på sitt möte 7.5.2024. Till idrottsföreningarna beviljades verksamhetsunderstöd för sammanlagt 41 700 euro och specialunderstöd för sammanlagt 4599 euro. Verksamhetsunderstöden till ungdomsföreningarna uppgick till 16 000 euro och specialunderstöden till 13 080 euro. Verksamhetsunderstöden till kulturföreningar uppgick till 20 700 euro och därtill beviljades projektbidrag till kulturverksamhet för sammanlagt 17 200 euro. Understöden kunde sökas i mars 2024. Nedan finns en lista på alla understöd som beviljades.

Ett stort tack till alla eldsjälar för att ni håller Lovisas utbud av hobbyer och kultur brett och kvalitativt!

Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningarna

Lovisa Tor 6400€
FC- Loviisa 6400€
Loviisan Jääkiekkoklubi 5500€
Riento 900€
Koripallohokki 3400€
Valkon Vire 1000€
Liljendal IK 2400€
IF Stjärnan 1400€
Isnäs Start 550€
IF Pernå Kamraterna 500€
IF Bygdegårdens Hopp 550€
Lovisa Gymnastik Förening 2000€
Lovisa Tennisklubb 1500€
Arashi Judoseura 1900€
Taekwondo Hwang 1900€
Loviisan Keilaajat 250€
Loviisan Moottorikerho 850€
Loviisan Toiminnallinen Urheilu 1000€
Loviisan seudun Koirat 450€
Loviisan Uimaseura 100€
Laivasillan soutajat 300€
Loviisan rullaluistelijat 300€
Köpbacka byaförening 450€
Loviisan Reumayhdistys 300€
Loviisan nivelpiiri 400€
Loviisan taitoluistelijat 500€
Loviisan seudun eränkävijät 500€

Specialunderstöd till idrottsföreningar

Koripallohokki ry 100€
Loviisan seudun judoseura Arashi ry 1642€
Loviisan Toiminnallinen Urheilu ry 1444€
Loviisan Taekwondo Hwang ry 1414€.

Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar

Ankkuripartio ry 1700€
Byagillet rf 250€
Hembygdens Vänner i Nordvästra Pernå rf 800€
Hembygdens Vänner i Pernå rf 800€
Hommansby Fsd:s uf 800€
Isnäs uf 800€
Kreivilän-Mickelspiltomin ns 100€
Liljendal uf 800€
Lovisa Scoutflickor rf 1400€
Lovisa svenska boyscouter rf 1400€
Sarfsalö uf rf 350€
Tervik-Tjusterby uf 200€
Tessjö-Marby-Kulla uf rf 800€
Uf Bildande Nöjen rf 800€
Uf Framåt i Virby rf 300€
Wiiri Nuorisoseura ry 1000€
Östnylands 4H rf 3700€

Specialunderstöd till ungdomsföreningar

Hembygdens Vänner i Nordvästra Pernå rf 417€
Hembygdens Vänner i Pernå rf 946€
Hommanby fsd:s uf rf 2 119€
Isnäs Ungdomsförening 1 517€
Liljendal Ungdomsförening 3 670€
Sarfsalö Ungdomsförening rf 719€
Tessjö-Marby-Kulla uf 1 642€
Ungdomsförening Bildande Nöjen rf 831€
Wiiri Nuorisoseura ry 1 219€

Verksamhetsunderstöd till kulturföreningar

Arbetets Vänner i Lovisa rf 300€
Blokomblaandat rf 300€
Fridolins Sångare rf 300€
Liljendal hembygdsförening rf 1700€
Loviisan Kameraseura ry 1000€
Loviisan Karjalaiset ry 400€
Loviisan kaupungin hywät asukkaat – Lovisa stads goda inwånare ry 800€
Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliie ry – Lovisa kultur- och miljörörelse rf 1000€
Loviisan Taideyhdistys ry – Lovisa Konstförening rf 2400€
Loviisan Teatteriyhdistys ry 1000€, Lovisa Operaförening rf 1100€
Lovisakören rf 500€ Lovisa sjöfartsmuseum- Loviisan Merenkulkumuseo 2400€
Lovisa Trädgårdsförening rf – Loviisan Puutarhayhdistys ry 800€
Pernajan Agricola-seura ry 2400€
Grevnäs-Mickelspiltom byaförening rf 100€
Pernå Folkdansare 700€
Pernå Krigsveteraner rf 200€
Ruotsinpyhtään Työväen Mieslaulajat ry 500€
Skärgårdsmuseiföreningen ry- Saaristomuseoyhdistys ry 2400€
Utopiaklubi ry 100€
Näse Hembygdsförening rf 300€.

Projektbidrag till kulturverksamhet

Aguair da Silva Fernando Hermógenes, 400€
Bella Mariangela 400€
Bergman Rita 400€
Elo Kristina 1000€
Itä-Uudenmaan omaishoitajat ja läheiset/Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry 200€
Kantola Riku 400€
Konttinen Lisbeth 300€
Lasten Loviisa, Barnens Lovisa 400€
Liljendal ungdomsförening rf 1000€
Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry – Lovisa kultur- och miljörörelse rf 700€
Loviisan Yrittäjät ry-Lovisa Företagare rf 700€
Lovisa Konst&Kultur rf 300€
Lovisa Konst&Kultur rf 300€
Lunabba Heidi 500€
Mahavissy orkesteri Andersson Lasse 200€
Max ja Moritz – työryhmä Ristimäki Reetta 1200€
Mittausleirien Tukiyhdistys ry 400€
Pendolin Mirella 1100€
Pohjola-Norden i Lovisa rf 500€
Putrino Fabio 700€
Putrino Sebastiano 200€
Soulsisters Pi Viana 500€
Suomen Bluegrass-musiikin yhdistys/Mikko Oja 1200€
Tanssiartesaani ry 600€
Törnroos Thomas 1000€
Vaunuhistoriallinen seura Janica Illman 400€
Visans Vänner i Östnyland rf 500€
Wiklund Nina 1000€
Östra Nylands Ungdomsförbund rf 500€
Honkatonk yhtye/Kjell Starck 200€