Kultur- och fritidsnämndens understöd kan sökas fram till 2.4.2024

Understöd för kulturföreningar, idrottsverksamhet och ungdomsverksamhet kan sökas fram till 2.4.2024.

Kultur

– För kulturföreningar allmänt bidrag och projektbidrag.

Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kulturunderstod/

Ungdomar och idrott

– För idrottsverksamhet allmänt understöd och utbildningsunderstöd

– För ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för
verksamhetsutrymme

– Bidrag för att anordna ungdomskvällar

Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/hobbyer-och-fritid/idrott-motion-och- friluftsliv/understod-och-priser/

Ytterligare uppgifter: kultur och fritid tfn 040 568 4138

Bild : Cartoon Vectors by Vecteezy