Ungdomar får även i fortsättningen använda stadens gym gratis

På ungdomsfullmäktiges initiativ beslöts i oktober 2022 att man år 2023 prövar med att bevilja gymnycklar utan månadsavgift åt ungdomar i Lovisa. Studerande på andra stadiet som bor i Lovisa och de elever på årskurserna 8 och 9 som deltar i stadens ledda gymklubbar eller som vill ha en gymnyckel med motiverad orsak kan ansöka om att få använda gymen gratis. Kultur- och fritidsnämnden beslöt på sitt möte 14.12.2023 att fortsätta praxisen tillsvidare.

Gymnycklar har ansökts under tiden 1.1–30.11.2023 enligt följande:

  • Årskurserna: 8–9:  66 st
  • Andra stadiets studerande : 43 st

Alla myndiga Lovisabor kan använda salarna för en förmånlig månadsavgift.

Läs mer.