Ungdomspasset i användning i Lovisa i september 2023

Ett ettårigt försök med Nuorisopassi (=Ungdomspasset) inleds i Lovisa i september 2023. Då kan alla som i Lovisa går på årskurserna 7–9 med vårdnadshavarens tillstånd avgiftsfritt ladda ner och använda mobilapplikationen Ungdomspasset.

– Vi är särdeles glada att vi kan i Lovisa erbjuda applikationen till alla högstadieelever, det vill säga även till dem som bor i andra kommuner, konstaterar koordinerande uppsökande ungdomsarbetaren Samira Al-Far.

Med Ungdomspasset får ungdomarna aktuell information bland annat om hobbyer, klubbar och ungdomsevenemang. Samtidigt utgör den en kanal för föreningarna att nå ungdomarna.

– Med applikationen vill vi berätta vad allt det finns att göra i Lovisa. Vi sätter in information allt efter att vi får information från de olika arrangörerna, berättar Al-Far.

Försöket med Ungdomspasset finansieras med kulturarvsmedel som Lovisa fått. Medlen används till en del för ungdomar i Lovisa.

– Ungdomsfullmäktige gjorde en förfrågan i högstadieskolorna i Lovisa angående fritid. Av förfrågan framkom det att ungdomarna visste ganska lite om vilka hobbymöjligheter som fanns. Härifrån föddes så småningom idén att testa på Ungdomspasset, berättar Al-Far.

Vårdnadshavarna skickas i september ett meddelande på Wilma, i vilket man begär samtycke till användningen av applikationen.

Om en aktör som du representerar är intresserad av att informera om sin verksamhet med hjälp av Ungdomspasset, kontakta då ohjaamo@loviisa.fi

Läs mer: loviisa.fi/sv/ungdomspass