Uppdatering av förvaltningsstadgan i stadsstyrelsen 9.5.2022

En uppdatering av förvaltningsstadgan behandlas på stadsstyrelsens möte 9.5.2022. Utvecklings- och koncernsektionens namn föreslås ändras till koncernsektionen. Det föreslås också att ordföranden för medborgarinstitutets direktion samt de politiska fullmäktigegruppernas ordförande härefter betalas årsarvode. På mötet behandlas även ett förslag att Lovisa ansluter sig till det europeiska nätverket för kärnkraftskommuner.

Stadsstyrelsens föredragningslista 9.5.2022