Uppgifterna om social- och hälsotjänster flyttar i sin helhet 4.4.2023 till adressen ostranyland.fi

Webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde ostranyland.fi omfattar från och med 4.4.2023 alla social- och hälsotjänster för invånarna i vårt område. Uppgifterna om social- och hälsotjänsterna stryks från Lovisa stads webbplats lovisa.fi.

Vid ingången av 2023 öppnades en mindre omfattande webbplats för välfärdsområdet. På webbplatsen berättades det basuppgifter om välfärdsområdet, där fanns aktuella ärenden och lediga arbetsplatser och det berättades om förvaltningen och beslutsfattandet. Från och med 4.4 hittar du alla uppgifter om social- och hälsotjänsterna på webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde ostranyland.fi.

Uppgifterna för Räddningsverket i Östra Nyland finns även i fortsättningen på adressen iupela.fi.