Upphandling på byggandet av kommunaltekniken i Drottningstrandens mellersta del publicerades 22.2.2021

Lovisa stad söker entreprenör för byggandet av kommunaltekniken i Drottningstrandens mellersta del. Upphandlingsannonsen publicerades 22.2.2021 i Hilma-tjänsten. Offerter ska lämnas in senast 15.3.2021 klockan 15.

Till arbetet hör bland annat iordningställande av området (provkonstruktioner och stabilisering), byggandet av slänter på tomtområden, rör för vattenunderhåll, gatuplanteringar, lösningar för dagvatten och belysning. Elkabelarbete och operatörernas kabelarbeten utförs i samarbete med dessa aktörer. För belysningen finns separata planer och arbetsbeskrivning.

Du kan bekanta dig med inbjudan att lämna in anbud på hankintailmoitukset.fi -tjänsten.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, markus.lindroos@loviisa.fi, tfn 050 382 7550