Upphandling på byggandet av kommunaltekniken i Drottningstrandens södra del publicerades 30.9.2020

Vi söker entreprenör för byggandet av kommunaltekniken i Drottningstrandens södra del. Upphandlingsannonsen publicerades 30.9.2020 i Hilma-tjänsten. Offerter ska lämnas in senast 19.10.2020 klockan 16. Byggandet av infran på Drottningstrandens småhusområde kommer alltså igång redan under år 2020.

Du kan bekanta dig med inbjudan att lämna in anbud på hankintailmoitukset.fi -tjänsten.

Till arbetet hör lättrafikled på Skärgårdsvägen mellan Alvägen- Gröna Uddens park, Regaliegatan, Regaliegränden, lättrafikleder, infart till tomten 1061/ och tomten 1058/1, rör för vattenunderhåll, pumpstation för avloppsvatten, gatuplanteringar, lösningar för dagvatten och belysning. Elkablelarbete och operatörernas kabelarbeten utförs i samarbete med dessa aktörer. För belysningen finns separata planer och arbetsbeskrivning.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, markus.lindroos@loviisa.fi