Upphandlingen av persontransporttjänster inom social- och hälsovården behandlas i grundtrygghetsnämnden11.8.2022

På grundtrygghetsnämndens möte 11.8.2022 behandlas upphandlingen av persontransporttjänster inom social- och hälsovården. Upphandlingen gjordes gemensamt med Borgå, Sibbo och Askola.

Som resultat av upphandlingen ordnas tjänsteproducenterna i prioritetsordning enligt bilklasser (personbil, liten tillgänglig bil, stor tillgänglig bil och buss med rullstolsberedskap.) På prioritetsordningen inverkar priset, huruvida förarna gått utbildningar för taxitrafik för grupper med särskilda behov samt andelen hybrid- och elbilar. Avtalet och organiseringsansvaret för de tjänster som är föremål för upphandlingen överförs 1.1.2023 till Östra Nylands välfärdsområde.

På mötet behandlas även upphandlingen gällande färdtjänster inom handikappservicen i Lovisa stads grundtrygghetscentral för studerande med svår funktionsnedsättning som deltar i andra stadiets utbildning. Ibruktagande av optioner behandlas gällande fotvårds- och fotterapitjänster, Servicehuset Rauhalankaari, boendetjänster för personer med funktionsnedsättning samt arbets- och dagverksamhet för partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 11.8.2022