Uppmaningen att koka vattnet i Mörskom fortsätter – vattnet i Lovisa drickbart

Uppmaningen att koka matlagnings- och dricksvatten på Mörskom kommuns vattendistributionsområde fortsätter. Vattenledningsvattnet på Lovisa stads område behöver inte kokas.

Utredningen och reparationen av situationen fortsätter och Lovisa vattenaffärsverk och Lovisa stad informerar mer vid behov.

Meddelandet av Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus finns att läsa på Mörskom kommuns webbplats.