Uppsökande ungdomsarbetet öppnade en chat-linje för unga

Uppsökande ungdomsarbetet har öppnat en chat-tjänst riktad till unga. Tjänsten erbjuder unga ett lätt sätt att ta kontakt med uppsökande ungdomsarbetare. Tröskeln för att ta kontakt skall vara låg.

I chatten kan unga tala anonymt och konfidentiellt med uppsökande ungdomsarbetare om vad som helst. Chat-linjen finns på följande sidor på loviisa.fi -webbplats: Unga, Uppsökande ungdomsarbete och Barn och unga. Du kommer lätt in på sidan Unga från webbplatsens ingångssida via Populära sidor. Chat-fönstrets text är på finska, men du kan även skriva på svenska.

Då chatten är öppen finns chat-ikonen nere i högra hörnet på sidorna.

Klicka på ikonen för att öppna fönstret för chatten.

Skriv ditt meddelande i textrutan och tryck Enter.

Diskussionen avslutas genom att klicka uppe till höger i chat-fönstret.
Kom ihåg att avsluta chatten efter varje diskussion!