Utbildningsväsendet meddelar: Elever och barn skall inte komma till skolan eller daghemmet halvsjuka, de som återvänder från utlandet skall stanna hemma i 14 dagar

koronavirus coronavirus

Coronavirusinstruktioner och uppdatering av principerna, 13.3.2020 kl. 8.00:

  1. Erasmus +-projektens resor och mottagning av gäster avbryts för tiden 12.3–30.5.2020. Övriga utlandsresor och -besök genomförs inte.
  2. Utgående från regeringens instruktioner från 12.3 gör skolorna, gymnasierna och daghemmen inte några besök, resor eller utfärder som sker utanför skolan. 
  3. De barn/elever/studeranden som återvänder från utlandet skall stanna hemma i 14 dagar. Kontakta skolan om skoluppgifterna. Gällande corona gäller THL:s direktiv.
  4. Övriga instruktioner:
  • Det poängteras att eleverna inte skall komma till skolan eller daghemmet halvsjuka/sjuka
  • Nya ledigheter beviljas inte för elever/studeranden för resor. Vi kan be om en reseinformation ifall avsikten är att resa
  • Skolorna ber eleverna/studerandena ta med sina böcker och övrigt undervisningsmaterial i väskan till veckoslutet för det fall att skolan måste stängas eller att eleven försätts i karantän

Stadens ledningsgrupp samlas på fredag 13.3 på förmiddagen. Staden ger mer information efter det.

Utbildningschefen