Utbildningsväsendet meddelar om skolskjutsar

Skolskjuts är ordnad från och med 18.3.2020 för de elever som har närundervisning och är berättigade till skolskjuts.