Uttis jägarregemente övar i Lovisa 12–15.12.2023

Uttis jägarregemente övar i december på flera orter i Södra Finland. Till en del av övningarna anknyter helikopterflygningar.

Soldaterna övar i terrängen i små patrullsammansättningar. Övningsverksamhet finns i tätorter i objekt om vars användning det överenskommits i förväg.

Till övningarna anknyter helikopterflygningar över mark- och havsområden samt användning av små sprängladdningar och övningsammunition. Flygverksamheten och användningen av ammunition kan medföra bullerolägenhet.

Läs mer på arméns webbplats (på finska): https://maavoimat.fi/-/utin-jaakarirykmentti-harjoittelee-joulukuussa-etela-suomessa-mukana-myos-helikoptereita