Vägen mellan Skolvägen och Riitalagränd stängs på grund av säkerhetsskäl – diket svämmar över vägen!

I Strömfors kyrkby i Lovisa har man av säkerhetsskäl stängt vägen mellan Skolvägen och Riitalagränd. Diket svämmar över vägen och orsakar en säkerhetsrisk för användarna av vägen. Även belysningen har kopplats av.

På grund av de fortgående rikliga regnen och den smältande snön ber Lovisa stad att alla observerar att vattennivåerna kan stiga farligt höga – strömningen även i små diken kan vara mycket kraftig.

Lovisa stad

centralen för näringsliv och infrastruktur

Karta