Nylands avfallshanteringsmyndighet meddelar: Väglagens ansökan om underhållsbidrag och grundförbättringsbidrag

Kesäinen tie maaseudulla - Somrig väg på landsbygden

Privata väglag i Lovisa kan nu ansöka om underhållsbidrag och grundförbättringsbidrag av Lovisa stad.

Underhållsbidrag för år 2022 kan sökas fram till 8.4.2022 kl. 14.

Grundförbättringsbidrag för grundförbättringar som utförs 2023 kan sökas fram till 5.8.2022 kl. 14.

Ansökningarna inlämnas till Lovisa landsbygdsenhet, Lovinfo eller per e-post till:
yksityistiet@loviisa.fi

Ansökningsblanketter och anvisningar för bidrag fås från Lovisa landsbygdsenhet i Liljendal och finns på stadens webbplats.

Ansökningsblanketter och information om understöden har 27.1.2022 skickats per post åt 128 väglag i Lovisa.

Tilläggsuppgifter:
Sjögård Carolina
Landsbygdsombudsman
tfn 0440 555 338

Kundbetjäning via tidsbeställning
vardagar måndag – torsdag kl. 9.00–11.30 och 12.00–15.00
samt fredagar kl. 9.00–11.30 och 12.00–14.00