Välfärdsnämnden behandlar 13.10.2021 Sibeliusdagarna 2022 och välfärdsplanen för 2023–24

Välfärdsnämnden behandlar på sitt sammanträde bl.a Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för åren 2017–2020 samt välfärdsplan för åren 2020–2024. På mötet beslutas även vem som står som arrangör för kammarmusikfestivalen Sibeliusdagarna i Lovisa 2022.

Vidare tar man ställning till välfärdsnämndens budgetförslag för år 2022, ekonomiplanen för åren 2023–24 samt personalplanen.

På mötet beslutas även vem som står som arrangör för kammarmusikfestivalen Sibeliusdagarna i Lovisa 2022. Lovisa stad har kartlagt intresserade sammanslutningar som kunde arrangera Sibeliusdagarna i Lovisa 2022. Inom utsatt tid lämnade Lovisa Sång rf. ett förslag.

Föredragningslista 13.10.2021