Välfärdsnämnden beslutar denna vecka vem som är Årets idrottare, vem som får Hilleröd-pokalen och om övriga personer som belönas

Denna vecka fortsätter nämnderna och stadsstyrelsen sitt arbete efter årsskiftet.

Stadsstyrelsen sammanträder idag, måndag 13.1.2020. På föredragningslistan finns flera fullmäktigemotioner, bland annat att utöka belysningen längs med lättrafikleden vid Smedjevägen, iståndsättande av Gråbergs bostadsområde och att rena vatten med hjälp av UV-desinficering.

Stadsstyrelsens föredragningslista 13.1.2020.

På onsdag 15.1.2020 sammanträder välfärdsnämnden för att bland givna förslag välja Årets idrottare, Årets veteranidrottare, Årets Aktiv och mottagare av Hilleröd-pokalen 2019.

Årets idrottare väljs bland de 21 förslag som har inlämnats inom utsatt tid.

Välfärdsnämndens föredragningslista 15.1.2020.

Grundtrygghetsnämnden sammanträder på torsdag 16.1.2020. Nämnden behandlar bland annat förslaget att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti.

Apotti är ett omfattande reformprojekt som förnyar social- och hälsovårdens verksamhet och datasystem. Projektet syftar till att ta i bruk ett regionalt enhetligt datasystem för klient- och patientuppgifter. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 16.1.2020.