Välfärdsområdesvalets egentliga valdag är 23.1.2022

Ge din röst för välfungerande tjänster!

Välfärdsområdesvalet ordnas den 23.1.2022 klockan 9–20. På den egentliga valdagen kan man rösta endast i sin egen vallokal. Din vallokal anges på det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som du fått per post.

Röstningsområde och röstningsställe på valdagen 23.1.2022

001 Lovisa centrum (Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27 B)
002 Harjurinne (Harjurinteen koulu, Bangatan 1)
003 Valkom (Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62)
004 Märlax (Vägglösa verkstadens “hembo”, Nordenskiöldsvägen 1)
005 Skinnarby (Bygdegården, Påvalsbyvägen 679)
006 Hardom (Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 16)
007 Pernå kyrkby (Höganås, Höganåsvägen 25)
008 Forsby (Forsby skolcentrum, Kullbyvägen 4)
009 Isnäs (Isnäsin koulu, Edövägen 27)
010 Sarvsalö (Byagård, Sarvsalövägen 1035)
011 Strömfors norra (Ruotsinkylän Maamiesseurantalo, Elimävägen 1520)
012 Strömfors kyrkby (Kylis, tidigare biblioteket, Koivulanmäkivägen 1 C)
013 Strömfors södra (Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2)
014 Liljendal (biblioteket, Herrgårdsvägen 27)

Vid röstningstillfället ska man förete ett bildförsett identitetsbevis. Det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som skickas per post till alla röstberättigade är bra att ha med sig eftersom det försnabbar röstningen. Alla 18 år fyllda personer är röstberättigade.

Följ dessa anvisningar när du röstar

  • Håll ett tillräckligt stort avstånd till andra människor.
  • Se till att ha god handhygien. Använd handsprit.
  • Använd munskydd eller visir medan du besöker röstningsstället, om det är möjligt.
  • Om du vill, kan du ta med dig en egen penna.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kom inte in i vallokalen, utan kontakta de kommunala valmyndigheterna per telefon och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus, tfn 0440 555 216. Den som är i karantän eller isolering på läkarordination får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället, om detta inte kan ske utan kontakt med andra människor. Om du har svåra symtom, ta hand om din egen och andras hälsa genom att stanna hemma.

Ytterligare information: direktör för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors tfn 0440 555 216 och Lovinfo tfn 019 555 555

Läs mer om välfärdsområdesvalet på våra valsidor.