Valgruppen valde vem som ska intervjuas till tjänsten som stadsdirektör i Lovisa stad

Femton personer sökte tjänsten som stadsdirektör i Lovisa stad inom utsatt tid 15.4.2024. Den valgrupp som ansvarar för rekryteringsprocessen sammanträdde 22.4 för att behandla ansökningarna och valde ut sex sökande för intervju.

De som ska intervjuas är

  • Amnell-Holzhäuser Elina, juris magister
  • Björkroth Tomas, filosofie magister
  • Böhme Fredrik, ekonomie magister
  • Sjöstrand Christian, politices magister
  • Strandberg Stefan, politices magister
  • Tikkanen Inka, politices magister

– Alla de som intervjuas uppfyllde behörighetskraven för tjänsten väl, och under de kommande intervjuerna kommer vi att titta närmare på egenskaperna hos dessa sex kandidater, konstaterar ordföranden för stadsfullmäktige i Lovisa stad Otto Andersson.

Valgruppen kommer att intervjua dem som kallats till intervju 29.4. Målet är att stadsfullmäktige i Lovisa stad ska välja den nya stadsdirektören vid sitt extra sammanträde 3.6.2024.

Stadsdirektören väljs för en period på sju år. Förhoppningen är att den nya stadsdirektören tillträder sin tjänst 1.9.2024.