Valkom daghem får nya lokaler på hösten

De två daghemsgrupperna i Valkom daghem får snart en ny byggnad. Byggnaden kommer att bestå av en flyttbar modulbyggnad, som uppfyller kraven för en permanent byggnad. Moduulitilat Group Oy vann konkurrensutsättningen, som genomfördes i april. Enligt planerna står byggnaden klar i september, efter vilket daghemmet kan börja flytta in i de nya fina lokalerna.

Det upptäcktes fuktproblem i Valkom daghem i slutet av 2021. Under sommarsemestern 2022 blev det möjligt att genomföra omfattande konstruktionsundersökningar. Dessa bekräftade i september 2022 behovet av nya lokaler.

Under påföljande vinter arbetade projektarbetsgruppen med projektplanen. Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände projektplanen för daghemmet på sitt sammanträde 19.4.2023. På samma sammanträde godkände fullmäktige också nämnden för fostran och bildnings förslag om att placera Valkom daghems nya lokaler bredvid den gamla daghemsbyggnaden.

I september 2023 flyttade barnen och personalen vid Valkom daghem in i tillfälliga lokaler i Valkon koulu, där daghemmet har bedrivit sin verksamhet sedan dess.