Valkomvägen avstängd över veckoslutet vid Marbäcksbron från och med 6.11.2020 klockan 21

Kuningattarenrannan ja kaupungin välinen silta Bron mellan Drottningstanden och staden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland meddelar om att väg 178, alltså Valkomvägen stängs av på grund av reparationsarbeten.

Väg 178, alltså Valkomvägen stängs av för trafik vid Marbäcksbron fredag 6.11.2020 kl. 21 och öppnas igen för trafik senast måndag 9.11.2020 kl. 6.

Trafiken styrs till omväg via Antbyvägen, Räfsbyvägen och Gamla Valkomvägen. Omvägen är 7,4 km lång.

Kontaktperson: projektchef Terhi Siltanen, tfn 0295 021 348