Vårlekande fiskarter skyddas i Lovisa genom fiskeförbud

Många fiskarter leker på våren, bland annat de populära fångstfiskarna gädda, abborre och gös. För att trygga de här fiskarternas lek har Lovisa skärgårds fiskeriområde ett antal fiskeförbudsområden, där allt fiske förutom mete är förbjudet under våren och försommaren. I Lovisaviken inleds fiskeförbudstiden redan den 1 april för att skydda abborre och gädda, som inleder sin lek tidigare än gösen.

Grunda havsvikar som uppvärms snabbt, åmynningar och även små bäckar är viktiga lekområden för vårlekande fisk. Längs kusten är det rätt så små områden som producerar en stor del av fiskynglen. Efter att ynglen vuxit till sig sprider sig sedan fiskarna över ett större område för att äta och växa till sig.

Gäddan inleder leken tidigt på våren, vid vattentemperaturen på 1–4 grader. Är våren sen, blir också leken senare. Gäddan hör till våra snabbast växande fiskarter, efter den första sommaren är den redan 10–14 centimeter lång.

Abborren hör likaså till de första fiskarter som leker efter islossning, då vattentemperaturen stigit till cirka 5–7 grader. Ynglen kläcks några veckor efter leken. På gynnsamma områden kan det kläckas nästan lika mycket yngel som rom, det vill säga flera miljoner per hektar.

Gösen leker i södra Finland under maj-juni, beroende på hur snabbt vattnen värms upp. Leken inleds vid cirka 12 grader. Före det har redan göshanarna redan intagit sitt revir. Efter leken stannar hanen kvar och försvarar mycket aggressivt rommen, vilket gör dem väldigt utsatta för fiske.

Vårens fiskeförbud inom Lovisa skärgårds fiskeriområde

Följande fiskereglering är i kraft inom Lovisa skärgårds fiskeriområde, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central. Noggrannare information, så som kartor, finns på
fiskeriområdets hemsidor.

1.4–15.6. Lovisaviken
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete. 
För att skydda gösens, gäddans och abborrens lek.

15.5–15.6. Kullafjärden
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete.
För att skydda gösens lek. 

15.5–15.6. Hormnäsfjärden
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete.
För att skydda gösens lek. 

15.5–15.6. Pernåviken
Allt fiske förbjudet med undantag för mete.
För att skydda gösens lek. 

15.5–15.6. Fasarbyviken
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete. 
För att skydda gösens lek. 

15.5–15.6. Dalsviksfjärden
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete.
För att skydda gösens lek. 

Fisket övervakas året runt

Fiskeriområdets fiskeövervakare övervakar fisket året runt. Målsättningen med övervakningen är att säkerställa sig om att fisket är lagligt och lovligt. På så sätt stöder man fiskeriområdets arbete med att utveckla fisket och vårda fiskbestånden.

Tilläggsuppgifter:
Gabi Lindholm, verksamhetsledare för Lovisa skärgårds fiskeriområde tfn: 050-404 2738,
e-post: gabi.lindholm@outlook.com