Varning för svag is på Lovisaviken

Muddringen är avslutad framför Drottningstranden. Muddringsutrustningen flyttas till hamnen i Valkom denna vecka, därför bryts det upp en farled från Drottningstranden till Valkom. Alla fiskare och motionerare uppmanas att hålla sig borta från isen.