Vårstädning av Lovisa stads gator minskar gatudammet

Våren för med sig många glada stunder, men också utmaningar, såsom gatudamm. Gatudamm är ett vanligt fenomen på våren när gatorna och vägarna börjar torka och damma efter vintern.

Lovisa stad börjar sopa gatorna i god tid på våren för att minimera damningen. Arbetet var utmanande efter en tuff vinter. Lovisa stad arbetar aktivt för att hantera och minska problemet med gatudamm och dess effekter.

”Gatuunderhållet i Lovisa stad är en viktig del av stadens verksamhet. Syftet är att säkerställa säker och smidig trafik och god tillgänglighet för invånarna”, säger infrastrukturchef Pekka Stenius.

Gatuunderhållet omfattar bland annat plogning och sandning på vintern och reparationer och beläggning av vägar vid behov. Ett högklassigt gatuunderhåll förbättrar invånarnas livskvalitet, främjar rörlighet och minskar risken för olyckor.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur

Pekka Stenius
infrastrukturchef