Vattenaffärsverket meddelar: Vattenunderhållsarbete i korsningen av Pesursvägen och Smedjevägen påverkar trafiken i Fredsby under veckorna 32–34

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar vattenunderhållsarbete på Pesursvägen. Saneringsområdet gäller området mellan Södra Fredsbyvägen och Smedjevägen. Arbetet påbörjas från Smedjevägen. På grund av saneringsarbetet är Smedjevägen av i ungefär tre veckor.

Trafiken leds via lätttrafiksleden mellan Smedjevägen och Ishallen. Stadens invånare bör följa trafikmärken och köra enligt dem. Smedjevägen tas i bruk så snabbt som möjligt.

På Pesursvägen, området mellan Södra Fredsbyvägen och Smedjevägen, är genomkörning förbjudet under hela saneringsarbetstiden. Byggnadsplatsen grundas vecka 32/2020 och arbetet blir klart till slutet av år 2020. Stadens invånare bör följa trafikmärken och köra enligt dem.

Vid behov mera information: vattenverksarbetare Jani Felin 0440 555 848 eller jouren 0440 555 902.