Vattenunderhållsarbete inleddes längs norra Strandvägen

Affärsverket Lovisa vatten gör vattenunderhållsarbete längs den norra delen av Strandvägen. Arbetet är en del av Strandvägens saneringsprojekt och saneringsområdet gäller området mellan Skeppsbron och Långgränd.

På grund av saneringsarbetet leds trafiken vid behov med trafikmärken, men i övrigt hålls gatan öppen för trafik. Lättrafikleden kommer att vara delvis avstängd och Affärsverket Lovisa vatten rekommenderar att man använder Strandbulevarden.

Vattenunderhållsarbetet blir klart till sommaren 2018, varefter stadens tekniska central fortsätter med gatusanering.

Nytt vattenledningsnät och tomtledningar

Affärsverket Lovisa vatten bygger ett nytt vattenledningsnät på området. För varje fastighet byggs vattenledningsberedskap ända till tomtgränsen.

Nuvarande stomlinje för avloppsvatten och regnvatten saneras, tomtlinjerna granskas och saneras vid behov. I slutet av Långgränd installeras en ny pumpstation för regnvatten. För varje fastighet, som inte är ansluten, kommer beredskap för regnvattenlinje att installeras.

Avlopps- och regnvattenarbetena gäller rören mellan stomlinjen och tomtgränsen. Fastighetsägaren kan komma överens med Affärsverket Lovisa vatten om anslutning.