Vattenunderhållsarbete på Drottninggatan och Brandensteinsgatan påverkar trafiken i centrum under maj månaden

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Drottninggatan och Brandensteinsgatan.

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Drottninggatan och Brandensteinsgatan. På grund av saneringsarbetet är Brandensteinsgatan mellan Alexandersgatan – Mariegatan tidvis avstängd. Invånarna bör följa trafikmärken och köra enligt dem.

Busshållsplatserna vid Brandensteingatan har tillfälligt flyttats till Alexandersgatan vid torgets västra sida och till Mannerheimgatan utanför Rådhuset.

Uppskattad längd för arbetet är cirka 4 veckor, under veckorna 19-22.

Mer information vid behov ger:  direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tel. 0440 555 409, Jani Felin 0440 555 848 eller jouren 0440 555 902.