Vattenverket informerar: byrån har semesterstängt 15.7–1.8.2022

Vattenverkets byrå har semesterstängt 15.7–1.8.2024. Ärenden som berör fakturering eller avtal sköts inte under den tiden. Då byrån öppnar igen i augusti besvaras e-post som mottagits under stängningen så fort som möjligt. I brådskande ärenden, kontakta dejouren, tfn. 0440 555 902.

Glad sommar!