Veckan för förebyggande rusmedelsarbete 6–12.11.2023 – Fråga hur den unga mår

Den nationella veckan för förebyggande rusmedelsarbete firas 6–12.11. Temat är Hand i hand: rusmedels- och mentalvårdsarbete. Lovisa ungdomsfullmäktige uppmanar vårdnadshavarna att under veckan diskutera mentalt välbefinnande och rusmedel med ungdomarna. Under föräldrakvällen 9.11 erbjuds föräldrar och andra intresserade information och tips.

Föräldrakväll 9.11

Lovisa stad ordnar i samarbete med EHYT rf en tvåspråkig föräldrakväll torsdag 9.11 klockan 18–19.30 i matsalen i Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27 B, ingång via A-trappan. Man kan också delta på distans via denna Teams-länk.

– Under föräldrakvällen delas information om rusmedel, erbjuds stöd för föräldraskapet och rusmedelsfostran samt diskuteras ungdomars användning av rusmedel, berättar välfärdskoordinator Sara Tallsten.

Mer information om programmet under föräldrakvällen finns i evenemangskalendern.

Program i skolor och ungdomslokaler

Ungdomsfullmäktige uppmanar också alla som arbetar med ungdomar att i det egna arbetet uppmärksamma veckans tema.

Ungdomsfullmäktige, skolcoacherna, gymnasiecoacherna, välfärdshandledarna, skolungdomsarbetarna och ungdomsarbetarna i Lovisa diskuterar under veckan med de unga i högstadieskolorna, gymnasierna och ungdomslokalerna om mentalt välbefinnande och rusmedel. Under diskussionerna får ungdomarna utföra olika uppgifter.

– För högstadieelever och gymnasieelever ordnas rastaktiviteter, temalektioner och tävlingar, såsom tärningsspel om den mental hälsan, jakt på ord som beskriver rusmedel samt en TikTok-tävling, berättar Tallsten.

I ungdomsgården Forum erbjuds aktiviteter med anknytning till temat, såsom ett lyckohjul, och på Instagram ordnas gallupen ”Vem pratar du med?”.

Stöd via Navigatorn

Från och med denna höst har Östra-Nylands välfärdsområde erbjudit mentalvårds- och missbrukstjänster till unga i åldern 13–21 år i Navigatorn i Lovisa utan tidsbokning onsdagar klockan 13–16 jämna veckor. Tjänsterna är avgiftsfria. De ungas föräldrar erbjuds också stöd och rådgivning.

Unga i åldern 15–30 år kan komma till Navigatorn utan tidsbokning, antingen ensam eller med en vän. Navigatorn finns på adressen Brandensteinsgatan 13. Navigatorn erbjuder avgiftsfria tjänster och man kan titta in endast en gång eller besöka Navigatorn oftare.

Man kan boka tid per e-post på adressen ohjaamo@loviisa.fi, eller genom att ringa den koordinerande uppsökande ungdomsarbetaren Samira Al-Far, tfn 044 055 5885, eller de uppsökande ungdomsarbetarna Jari Kaasinen, tfn 044 450 50 41, och Jennifer Smeds, tfn 044 055 53 87.

Mer information

Men information fås av Sara Tallsten, kontaktperson för det förebyggande rusmedelsarbetet i Lovisa stad, sara.tallsten@loviisa.fi, tfn 040 676 45 61.