Verksamheten inom primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut upphör på Hyvinge sjukhus 21.1.2022

Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut som HUS ansvarat för upphör på Hyvinge sjukhus fredagen den 21 januari 2022. Verksamheten fortsätter på Parksjukhuset i Mejlans sjukhusområde.

Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut upphör på Hyvinge sjukhus efter att jourtiden tagit slut. Jouren har varit verksam vid Hyvinge sjukhus sedan förra hösten. På basen av några månaders erfarenhet har slutsatsen dragits att de nuvarande lokalerna inte lämpar sig för jourverksamhet på grund av coronavirusepidemin.

Verksamheten inom primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut fortsätter som tidigare på Parksjukhuset i Mejlans sjukhusområde. Jouren betjänar alla invånare inom Nyland vardagskvällar kl. 16–21 samt lördagar, söndagar och söckenhelger kl. 9–21. Jouren är avsedd för patienter som behöver prehospital akutvård utanför primärvårdens tjänstetid.

Patienten uppmanas ringa tidsbokningsnumret innan jourbesöket. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon.

Du kan boka tid till primärvårdsjouren på telefonnumret 09 471 71110. Tidsbokningen är öppen på vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och söckenhelger kl. 8–21.

Webbplatsen för primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut