Villekulla daghem inleder sin verksamhet i ersättande lokaler 26.10.2021

Villekulla daghem i Lovisa centrum inleder sin verksamhet i ersättande lokaler intill Generalshagens skola efter skolornas höstlov 26.10.2021.

Enligt en tidigare uppskattning skulle de baracker som är avsedda för Villekulla daghem i bästa fall ha varit klara att börja användas redan i början av oktober.

Daghemmet flyttar och lokalerna förbereds 18–25.10.2021. Vårdnadshavarna ombeds meddela vårdbehovet för flyttveckan via tjänsten eSmåbarnspedagogik senast 26.9.2021. Frånvarodagarna under perioden 18–25.10.2021 kompenseras i klientavgiften för småbarnspedagogik. För alla dem som behöver vård ordnas en vårdplats också under flytten.

Stadsstyrelsen beslutade i början av juni 2021 att man inte går in för att reparera den nuvarande fastigheten för Villekulla daghem på grund av höga kostnader och byggnadens funktionella brister, utan att verksamheten i stället ska flytta in i tillfälliga ersättande lokaler. Därtill beslutade stadsstyrelsen föreslå att stadsfullmäktige inleder projektplaneringen för ett nytt daghem 2022.

Det svenska daghemmet Villekulla daghem har lidit av dålig inneluft. Byggnadens skick undersöktes 2020 och 2021. I en konstruktionsteknisk konditionsundersökning av byggnaden uppdagades skador av olika grad i bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner och också annat som skulle behöva iståndsättas och förnyas.