Vinterunderhållet av trottoarerna lyckas endast genom samarbete

Byggnadstillsynen i Lovisa stad vill påminna invånarna om vinterunderhållet av trottoarerna.

Vi har fått respons om trottoarernas skick, så vi kontrollerade situationen och gjorde en synrunda 16.1.2023. Vi observerade att trottoarer var oanvändliga på grund av slasken och isen i och med att avlägsnande av snö och is som hör till fastigheterna har blivit ogjorda.

Det är fastighetsägarnas skyldighet att hålla trottoaren på fastighetens område användningsduglig – genom att ta bort snö och is som stör gångtrafiken samt att sköta bekämpningen av halka. Ansvaret baserar sig på lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (547/2005). Dessutom inverkar räddningslagen (2011/379) på ansvaret.

Fastigheterna har möjligheten att föra snön till stadens snöavstjälpningsplats, som är belägen på Byggarevägens industriområde (10 euro/lass) .

Ytterligare information

Lovisa stad
Byggnadstillsynen

Veera Männikkö
Miljöövervakare
tfn 040 843 73 67