Tavastmon

Tavastmons bostadsområde ligger knappt fem kilometer från Lovisa centrum. Tomtpriset är 10 euro/m2 och tomterna kostar från 15 000 euro.

I närheten finns bland annat

  • Tessjö skidspår, servicestation, bilreparationsverkstad och däckservice (under en kilometer)
  • ungdomslokal, skola, daghem, ishockeyrink och gräsplan (under 1,5 kilometer).

Se tomterna

Detaljplan