Mångsidig infrastruktur

Lovisa har vatten av hög kvalitet och välfungerande data-, väg- och elnät. Energin produceras lokalt.

Elnät

Lovisaområdet har ett täckande elnät. Stamnätet har knutpunkter i Lovisa, vilket tryggar god funktionssäkerhet. Det lägre nätet har byggts ut i stor omfattning. Kymmenedalens El Ab:s nät täcker största delen av Lovisaområdet. Väster om Storpernåviken ägs elnätet av Borgå Energi Ab.

Datanät

LPOnet Oy erbjuder snabba bredbandsanslutningar i Lovisa. Ett funktionssäkert fibernät har byggts ut i stor omfattning.

 

Energi

Loviisan Lämpö Oy har ett omfattande fjärrvärmenät i trakterna kring centrala Lovisa och i Valkomområdet. Fjärrvärmen produceras främst med förnybart träbaserat bränsle.

 

Vattenkvalitet

Vattenaffärsverket i Lovisa levererar grundvatten av god kvalitet i Lovisaområdet. Vattnet köps delvis in från Lovisanejdens Vatten Ab, som har vattentäkter i åsarna i Mörskom. En del av vattnet tas från egna vattentäkter, som samtidigt tryggar leveranssäkerheten. Inga andra kemikalier än lut används i vattnet. Lut används endast i små mängder för att reglera surhetsgraden.

Läs mer:
Allmänt
Anslutning
Priser