Förskola och grundläggande undervisning samt gymnasieutbildning

Arbetsdagar och lov läsåret 2016-2017

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Läsåret börjar må 15.8.2016
Höstlov to–fre 20.–21.10.2016
Höstterminen avslutas fre 22.12.2017
Ledig dag må 5.12.2016
Vårterminen inleds må 9.1.2017
Sportlov, vecka 8 må–fre 20.–24.2.2017
Läsåret avslutas lö 3.6.2017

 

Förskola

Förskolorna avslutar sitt läsår 2.6.2017

Arbetsdagar och lov läsåret 2017-2018

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Läsåret börjar må 14.8.2017
Höstlov fre–ma 20–23.10.2017
Höstterminen avslutas fre 22.12.2017
Vårterminen inleds må 8.1.2018
Sportlov, vecka 8 må–fre 19.–23.2.2018
Ledig dag må 30.4.2018
Läsåret avslutas lö 2.6.2018

 

Förskola
Förskolan följer närskolans arbetsdagar, förutom om skolans flexdagar infaller på veckoslutet. Förskolorna avslutar sitt läsår 1.6.2018.

Skolorna kan ordna undervisningen flexibelt, en dag, t.ex. genom undervisning på en lördag.