Ahlstrand Katarina

Specialklasslärare

Tel 0405550363

katarina.ahlstrand@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Generalshagens skola

Drottninggatan 21 07900 Lovisa